top of page
Grey Mosaic Floor

שותפי טיפול אקטיביים בתכנון טיפול משותף

מטפלים מועצמים מעורבים ומעודכנים היטב לגבי הטיפול ביקירם. הם חוברים לאנשי מקצוע בתחום הבריאות כדי לוודא שהצרכים והרצונות של יקירם ידועים במלואם ויענו עליהם. להיות מטפלת מועצמת מביאה המון יתרונות. זה משפר את האופן שבו אתה מדבר עם ספקי שירותי בריאות, הופך את הטיפול לאהובך להשתפר, ומפחית את הלחץ של המטפלים. גלה כיצד אתה יכול להיות מטפל מועצם.

Grey Mosaic Floor
bottom of page