top of page
Grey Mosaic Floor

בני משפחה כשותפי טיפול בבניית תוכנית טיפול המקדמת נוחות (טמ"ח)

בני משפחה המטפלים ביקריהם  עשויים לחוש מועצמים יותר כאשר הם מעורבים ומעודכנים בטיפול  הניתן .  הם חוברים לאנשי הצות המקצועי (הפורמלי)  כדי לוודא שהצרכים והרצונות של יקיריהם ידועים במלואם . להיות חלק מהטיפול הניתן ליקריכם  משפר את האופן בו אתם מתקשרים עם הצוות, משפר את  איכות חייו של יקריכם, ומפחית מתחושות הלחץ שלכם

 

גלה כיצד אתה יכול להיות שותף לטיפול

Grey Mosaic Floor
bottom of page