top of page

הכירו את 6 המ'מים לבניית תוכנית טיפול מקדמת נוחות בדמנציה מתקדמת 

אומנם כיום, טרם נמצאה תרופה לריפוי הדמנציה.  אך מלב ריפוי ישנם דברים אחרים שאנחנו יכולים להציע  על מנת לסייע לאדם במהלך השלב האחרון בחייו. הכוללים: תמיכה, אהבה ונחמה

למד כיצד שיתוף מידע אישי

בששת תחומי הטיפול החשובים עשוי לשפר את הנוחות ואיכות  החיים של יקריכם 

bottom of page