top of page

השימוש בטמ"ח בהתמודדות עם דמנציה מתקדמת

אומנם לא קיים טיפול תרופתי לריפוי הדמנציה.  אך יחד עם זאת יש דברים אחרים שאנחנו יכולים לעשות בכדי לספק תמיכה, אהבה ונחמה במהלך השלב האחרון של החיים. למדו כיצד  שיתוף מידע אישי בכל תחומי ששת הטיפול שהוגדרו בטמ"ח החשובים עשוי לשפר את הנוחות ואיכות החיים של יקריכם

bottom of page