top of page

שליטה ב-6Ms ובדמנציה מתקדמת

לדמנציה אין תרופה, אבל יש הרבה שאנחנו יכולים לעשות כדי להציע תמיכה, אהבה ונחמה במהלך השלב האחרון של החיים. למד כיצד שיתוף מידע אישי בששת תחומי הטיפול החשובים משפר את הנוחות ואיכות החיים. 

bottom of page